Poradna Evelína

… pro radost a spokojenost ve Vašem životě

Bachovy esence

Bachovy esence představují přírodní cestu k navrácení harmonie našim emocím,

pomáhají člověku zvládat různé negativní emoce. 

Užíváním Bachových esencí dochází k uvolnění starostmi a strachy zablokované energie, která tak může být znovu uvedena do pohybu. Bachovy esence nám pomáhají vyrovnat se s tím, co nás trápí a otevírají nám nový pohled na sebe i na svět kolem nás, pohled nezatížený našimi minulými zážitky a emocemi. Bachovy esence jsou proto i vhodným doplněním kineziologických sezení.

Bachovy květové esence (foto: Pepa Korbel)

Bachovy květové esence tvoří 38 esencí připravených z květů nejedovatých bylin a stromů. Nemají žádné vedlejší účinky, mohou je užívat i děti a těhotné či kojící ženy. Namíchám Vám Bachovy esence na míru Vašim potřebám.

Svalovým testem (používaným v kineziologii One Brain) vybereme vhodné složení esencí, které nejlépe podpoří zdárné řešení konkrétního problému. Bachovy esence doporučuji k dlouhodobému užívání, ale podávám je také v rámci kineziologického sezení, pokud to daná situace vyžaduje.

Seznam Bachových esencí a jejich použití

(po rozkliknutí se Vám otevřou detailní informace ke každé konkrétní esenci)

1 řepík lékařský – maska veselí a usměvavé tváře ukrývá problémy

2 topol osika strach z neznámých věcí, předtuchy, nevysvětlitelné obavy

3 buk lesní netolerance k ostatním, kritika ostatních

4 zeměžluč okolíkatá – podřízenost, neschopnost říci “ne”, neschopnost požádat o pomoc

5 rožec (voskovka) – pochybnost ve vlastní úsudek, potřeba potvrzení od druhých

6 slíva třešňová (mirabelka) – strach ze ztráty sebekontroly, strach, že se mysl zblázní; nekontrolovatelné myšlenky, hluboké zoufalství

7      poupě jírovce maďalu (kaštanu)neschopnost poučit se z chyb minulosti, opakování stejných chyb

8 čekanka obecná – sobecká panovačnost, majetnické sklony, manipulace láskou

9 plamének plotní (bílá lesní réva) – nezájem o okolní dění, snílek, žije ve svém světě, myšlenkami je mimo přítomnost, denní snění

10 plané jablko – nenávist vlastní osoby, posedlost detaily, čistící esence

11 jilm štíhlý – pocity přehnané odpovědnosti, zahlcenost odpovědností

12 hořec nahořklý – skleslost, ztráta odvahy, skepse, když se věci nedaří

13 hlodáš evropský – pocit beznaděje, odevzdanost, zklamání, pesimismus

14 vřes obecný – posedlost vlastními problémy a prožitky, neochota být o samotě, potřeba mluvit o sobě

15 cesmína ostrolistá – návaly žárlivosti, zlosti, hněvu a nenávisti

16 zimolez kozí list – žije v minulosti, nostalgie

17 habr obecný – kolísání nálady, mentální únava, pocity pondělního rána, chybí potěšení, oddalování věcí

18 netýkavka žláznatá – podrážděnost, netrpělivost, prudké reakce, nervozita

19 modřín opadavý – nedostatek sebedůvěry a sebevědomí, komplex méněcennosti, očekávání neúspěchu

20 kejklířka skvrnitá strach ze známých věcí, strach ze smrti, z nemoci, ze zkoušek apod., dále stydlivost, plachost

21 hořčice polní – rozmrzelost a deprese, která nemá původ a padne jako černý mrak, melancholie

22 dub letní vyčerpaný, ale nepřestává bojovat; silný pocit odpovědnosti, který nutí zdolávat překážky i přes vyčerpanost

23 olivovník evropský – naprostá tělesná i duševní únava a vyčerpanost

24 borovice lesní pocity viny – obviňování se i za chyby druhých, neustálé výčitky svědomí

25 jírovec pleťový (červený kaštan) – přílišná starostlivost a přehnané obavy o druhé

26 devaterník penízkovitý – panika, strach, pocit bezmoci; panická hrůza, děs

27 voda z léčivých pramenů – vysoké nároky na sebe sama, perfekcionalismus, nedostatek flexibility, ztuhlost mysli

28 chmerek roční – nejistota, nerozhodnost, vnitřní nevyrovnanost a s tím spojené výkyvy nálad

29 snědek chocholičnatý – šok, následky šoku

30 kaštanovník setý (jedlý kaštan) – pocity zoufalství, naprostá skleslost a beznaděj; pocit, že víc už není možné unést

31 sporýš lékařský snaha se za každou cenu prosadit i přes veškeré síly, přílišné nadšení, fanatické přesvědčení

32 réva vinná – nadměrná ctižádostivost, dominance, tyranie, obvykle dobrý vůdce

33 ořešák královský (vlašský ořech) – přizpůsobení se změnám, prolamuje spojení s minulostí, přecitlivělost hledání úkrytu před nejistotou

34 žebratka bahenní rezervovanost, je rád/a sám/sama; pýcha, vzdálenost

35 jírovec maďal (bílý kaštan) stálé, nechtěné myšlenky, kterých se člověk nemůže zbavit; mentální dohady

36 sveřep větevnatý – nejistota ohledně vlastní životní cesty, nespokojenost, hledání životního stylu a poslání

37 růže šípková (planá růže) – apatie, rezignace, vnitřní kapitulace

38 vrba žlutá – zatrpklost, zahořklost, vzdor, vnitřní hněv, pocity typu “jsem oběť osudu”, “já chudinka”

39 Rescue Remedy (krizová esence)

Bachovy esence pomáhají např. při strachu ze známých či neznámých věcí, panice, hysterii, nejistotě, sklíčenosti, beznaději, mentálním i fyzickém vyčerpání, zlosti, hněvu, žárlivosti, nenávisti apod.

Velice vhodné je jejich užívání při pocitech nedostatečné sebedůvěry, při sebeobviňování, při přílišné kritičnosti nebo naopak při nadměrném idealizování. Jsou vhodné i pro osoby, které myšlenkami žijí v minulosti nebo ve svém světě. Dokáží pomoci jak lidem nerozhodným a neustále váhajícím, tak i lidem výbušným s prudkými reakcemi, netolerantním, autoritativním, manipulativním atd. Neocenitelnou úlohu mají při zpracování šoku či traumat. Oblastí, kde mohou pomoci, je mnoho.

Bachovy květové esence

Bachovy květové esence (logo)

Dr. Edward Bach

Dr. Edward Bach (1886–1936) byl anglický lékař a homeopat. Pozoroval lidi, jejich chování a projevy. Hledal rostliny, které by svými energetickými vibracemi odpovídaly lidským náladám a reakcím, a které byly by je schopny korigovat. Sestavil a otestoval vlastní systém léčení přírodními prostředky – květovými esencemi.

Věřil, že nemoc jako taková je důsledkem emocionální nerovnováhy v člověku a že nezpracované emoce mohou vyvolat nemoc.

© červen 2023

Poradna Evelína