Poradna Evelína

… pro radost a spokojenost ve Vašem životě

2 – topol osika


Topol osika neutralizuje strachy a obavy, které nelze pojmenovat, jejich původ je neznámý. Jde o předtuchy, pocity, že se něco stane, ale člověk neví co a proč. Při těchto náhlých záchvatech hrůzy se člověk může potit a třást. Pomáhá, když se člověk v noci probudí z ošklivého snu, který již třeba zapomenul, a bojí se. V tomto směru může pomoci i malým dětem, které trpí nočními můrami a hrůzami. (viz též esence 26 – Devaterník penízkovitý).

Pomáhá proti strachu z neznámých věcí, proti panice bez zjevné příčiny.

topol osika (Populus tremula)

Negativní kritéria (pro indikaci): Bezdůvodné obavy, neurčité úzkosti, nejasné předtuchy, tajný strach z neznámé pohromy, stísněné pocity, špatné sny.

Pozitivní kritéria (pro terapii): Zbavení se strachu, překonání nedůvěry, duševní vzkříšení, schopnost být vnímavější a citlivější pro jemnější roviny vědomí, pochopení vyšších duchovních světů.

“Důvěřuji a miluji.”

© červen 2023

Poradna Evelína