Poradna Evelína

… pro radost a spokojenost ve Vašem životě

NLP koučink

Programujeme sami sebe užitečným způsobem nebo jdeme proti sobě a nevědomky si blokujeme plnění cílů?

Co je NLP koučink?

NLP znamená NeuroLingvistické Programování. Jedná se o sadu koučovacích technik a technik změny, díky kterým mohou klienti změnit nastavení své mysli pro ně tím nejužitečnějším způsobem. Mohou se zbavit omezujících rozhodnutí a neužitečných přesvědčení, mohou si dobře stanovit svůj cíl a jednotlivé kroky potřebné k jeho dosažení.

“Neuro” představuje naši mysl – tedy to, jak pomocí našich smyslů vnímáme svět, jak si tyto informace v hlavě zobrazujeme a jak prožité události zpracováváme. “Lingvistické” představuje náš jazyk – tedy to, jak si získané informace v hlavě kódujeme, uspořádáváme a jaký význam jim přidělujeme, a také to, jaký vnitřní rozhovor se sebou vedeme. “Programování” představuje proces, díky kterému dokážeme objevit, pochopit a použít nové programy k dosahování našich cílů. 

Termín “programování” je zde zcela namístě. Představte si svůj mozek jako počítač. Vše, s čím jste kdy přišli do styku, se do tohoto počítače ukládá – všechny informace i programy, ty užitečné i ty neužitečné. NLP koučink je nástrojem, který dokáže ty neužitečné, nepotřebné a často i škodlivé informace a programy efektivně a trvale odstranit a zajistit tak plnou funkčnost Vašeho počítače (mozku). 

Jak Vám může NLP koučink pomoci? 

Techniky NLP koučinku výrazně přispívají:

  • ke zbavení se negativního chování (např. kouření), zpracování negativních emocí, rozpoznání a odstranění mentálních překážek; 
  • ke změně vnitřních omezujících přesvědčení;
  • k minimalizaci stresu;
  • ke zvyšování sebevědomí, sebelásky a sebeúcty;
  • k řešení problémů v komunikaci;
  • k motivaci pro dosahování cílů a vytvoření si užitečných návyků;
  • ke zlepšení učení;
  • k řešení mnoha dalších témat jako např. hledání životního partnera, snižování tělesné hmotnosti, zbavení se závislosti (alkohol, cigarety, atd.), zvýšení finančního příjmu, a dosahování dalších individuálních cílů.

Zdárné řešení nejrůznějších emocionálních problémů můžou velmi dobře podpořit i Bachovy květové esence. Techniky NLP koučinku používám i při kineziologii. Kombinací technik dosahují klienti snadněji a efektivněji svých cílů.

Jak probíhá koučovací sezení?

V průběhu osobního setkání si budeme společně povídat o Vašem tématu, o tom, co chcete ve svém životě změnit. Pomocí různých technik budeme společně hledat to, co Vám dlouhodobě zajistí ty nejlepší výsledky. Některé změny na sobě pocítíte okamžité, některé v následujících dnech či týdnech. Součástí mých sezení je zadávání drobných domácích úkolů, abyste sami na sobě dokázali pracovat a dělat potřebné kroky k dosahování Vámi vytyčených cílů.

Komplexnější a hlubší témata vyžadují více sezení, proto od ledna 2019 zavádím zvýhodněný balíček tří sezení, více podrobností viz ceník

Já osobně velice ráda kombinuji všechny mnou praktikované metody, proto i v kineziologii či při rodinných konstelacích používám koučovací otázky či techniky a naopak koučink ráda doplním o Bachovy esence na míru.

© červen 2023

Poradna Evelína