Poradna Evelína

… pro radost a spokojenost ve Vašem životě

Zpracování a ochrana osobních údajů

dle obecného nařízení o ochraně osobních údajů EU 2016/679 (GDPR), které vsoupilo v platnost 25. 5. 2018 

Vyplněním kontaktního formuláře nebo objednáním se ke mě do poradny telefonicky, e-mailem či přes Facebook a následně pak při osobním setkání na jednotlivých sezeních, mi poskytujete své osobní údaje, mnohdy i velmi citlivé. Chtěla bych Vás ujistit, že Vaše osobní údaje jsou u mě i nadále v bezpečí. 

V souladu s nařízením, které vstoupilo v platnost 25. 5. 2018 (GDPR) od Vás budu při prvním setkání v poradně požadovat podpis Souhlasu se zpracováním osobních údajů, jeho vzor najdete na této stránce.

Níže uvádím jak, za jakým účelem, na jakou dobu a jaké Vaše osobní údaje zpracovávám a uchovávám.

1. Kdo je správcem Vašich osobních údajů?

Správcem Vašich osobních údajů, které mi poskytnete prostřednictvím těchto webových stránek, e-mailem, telefonicky či na Facebooku, stejně tak, jako při osobním setkání na sezeních, jsem já osobně, tedy Ing. Jana Korbelová, se sídlem Slovanská 838/47, 405 02 Děčín VI, IČO 05916241, zapsaná v živnostenském rejstříku vedeném Magistrátem města Děčín s č.j. 537/17/Ž/Jk.

2. Které Vaše osobní údaje zpracovávám a uchovávám?

 • jméno a příjmení, 
 • datum narození,
 • poštovní adresu,
 • telefon,
 • e-mail,
 • osobní údaje, které mi poskytnete v rámci sezení, vč. citlivých údajů.

3. Za jakým účelem zpracovávám a uchovávám Vaše osobní údaje?

 • archivace písemných poznámek z průběhu jednotlivých sezení, vč. citlivých osobních údajů, za účelem další práce s klienty,
 • osobní údaje nezbytně nutné pro vedení účetnictví dle zákonné povinnosti pro vystavování a evidenci daňových dokladů,
 • databáze klientů a jejich kontaktů pro možnost další komunikace s klienty,
 • databáze klientů a jejich kontaktů pro možnost zasílání informací o chystaných seminářích, workshopech, soutěžích apod. 

4. Jak Vaše osobní údaje uchovávám? 

Vaše osobní údaje si ukládám: 

 • do mobilního telefonu, který je zabezpečen heslem a k němuž mám přístup pouze já. V tomto případě se jedná o Vaše jméno, příjmení a telefonní číslo,
 • do textového souboru v osobním počítači, který je zabezpečen heslem a k němuž mám přístup pouze já. V tomto případě se jedná o Vaše jméno, příjmení a e-mailovou adresu,
 • do desek, které jsou v uzamykatelné místnosti a ke kterým mám přístup pouze já. V tomto případě si zakládám Vámi podepsaný Souhlas se zpracováním osobních údajů (kde je jméno, příjmení, datum narození, adresa bydliště, telefonní číslo a e-mailová adresa, viz níže) a také ručně psané záznamy, které si zapisuji při sezení.

5. Jak dlouho uchovávám Vaše osobní údaje?

Pokud není stanoveno jinak, pak Vaše osobní údaje uchovávám po dobu neurčitou.

6. Kdo všechno má přístup k Vašim osobním údajům?

K Vašim osobním údajům, které jste mi poskytli, mám přístup výhradně já. Vaše osobní údaje neposkytnu v žádné formě (tj. písemně ani ústně) žádné třetí osobě. S vašimi osobními údaji, budu nakládat zodpovědně a v souladu s platnou českou a evropskou legislativou. Můžu Vás ujistit, že jsem povinna zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení Vašich osobních údajů. Bez vašeho souhlasu nebudou vaše osobní údaje vydány třetí straně, u nás, ani v zahraničí.

7. Jaká jsou Vaše práva v souvislosti se zpracováním a ochranou Vašich osobních údajů?

Vezměte, prosím, na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo:

 • vzít souhlas kdykoliv zpět (v takovém případě prosím písemně doručte svůj požadavek na mou adresu),
 • požadovat po mne informaci, jaké vaše osobní údaje zpracovávám,požadovat po mne vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
 • vyžádat si u mne přístup k těmto údajům a tyto aktualizovat nebo opravit (opět formou písemné žádosti),
 • požadovat po mne výmaz osobních údajů (formou písemné žádosti doručené na mou adresu),
 • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na mě nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.


Vzor souhlasu se zpracováním osobních údajů, kteří u mě klienti od 25. května 2018 podepisují.


© červen 2023

Poradna Evelína