Poradna Evelína

… pro radost a spokojenost ve Vašem životě

11 – jilm štíhlý


Negativní stav Jilmu bývá pouze dočasný a objevuje se u lidí, kteří jsou normálně velice schopní, výkonní, pracovití a odpovědní a kteří často zastávají odpovědné funkce. Stav Jilmu se vyskytuje, když mají příliš mnoho práce a jsou vystaveni velké odpovědnosti, což v nich vyvolá pocit, že jsou prací a odpovědností zavaleni. Zároveň si sebe dočasně přestávají vážit a přestávají si věřit. Tohle všechno vede k únavě a vysílení.

Pomáhá uspokojit mysl, vidět věci z nadhledu a vrátit ztracenou sebedůvěru.

jilm štíhlý (Ulmus procera)

Negativní kritéria (pro indikaci): Přechodný pocit nejistoty, zda jsme schopni zvládat své úkoly a povinnosti, nedostatek sebedůvěry, vyčerpání, přílišná zodpovědnost.

Pozitivní kritéria (pro terapii): Důvěra, sebejistota, zodpovědnost, spolehlivost, plánování úkolů, schopnost řešit problémy.

“Vybírám si takové úkoly, které zvládám.”

© červen 2023

Poradna Evelína