Poradna Evelína

… pro radost a spokojenost ve Vašem životě

10 – plané jablko


Plané jablko je čistící esencí. Samotná esence harmonizuje stavy nenávisti a ošklivosti k vlastní osobě. Velice pomůže dívkám a chlapcům v pubertě, kdy se jejich tělo mění a mohou si připadat oškliví a nesnášet sebe a to, jak vypadají. Člověk, který je posedlý určitou myšlenkou a detaily je určitě v negativním stavu Planého jablka. Jako typová esence popisuje lidi, kteří musejí mít všude naprostý pořádek, všechno musí být na svém místě, jejich dům či byt vypadá, jakoby se v něm vůbec nebydlelo. Posedlost čistotou, pořádkem a detaily může mít podobu neustálého mytí rukou, stálého uklízení či několikerého zkontrolování, zda jsou všechny spotřebiče vypnuté před tím, nežli opustí domov.

Může se používat i externě ve formě koupelí (10 kapek) či roztoků na omývání, či obkladů (několik kapek do vody).

Pomáhá zbavit se čehokoliv, co nemá rád (v těle, nebo v podvědomí).

plané jablko (Malus pumila)

Negativní kritéria (pro indikaci): Pocit nečistoty a ošklivosti vůči sobě samému, lpění na maličkostech, puntičkářství, alergie.

Pozitivní kritéria (pro terapii): „Čistící květina“, velkorysost, pořádek a čistota ve správné míře, schopnost rozpoznat negativní vlivy a transformovat je.

“Nadechuji světlo a vydechuji tmu.”

© červen 2023

Poradna Evelína