Poradna Evelína

… pro radost a spokojenost ve Vašem životě

30 – kaštanovník setý (jedlý kaštan)


Jedlý kaštan slouží na extrémní mentální úzkost, na naprostou beznaděj, kdy má člověk pocit, že již došel na hranice snesitelnosti. Nevidí světýlko na konci tunelu, budoucnost je černá, již je nečeká nic pěkného. Mohou mít pocit, že je opustil Bůh.

Pomáhá rozhrnout závěs beznaděje a přinavrátit víru.

kaštanovník setý (Castanea sativa)

Negativní kritéria (pro indikaci): Nejhlubší zoufalství, beznaděj, nezvládnutelná vnitřní bolest – např. při úmrtí blízkého člověka či zvířete, těžké nemoci, bezvýchodná situace, bloudění ve tmě.

Pozitivní kritéria (pro terapii): Vysvobození, důvěra ve vyšší vedení, znovunalezení sebe sama, pochopení změny a nové šance, víra, schopnost zvládat životní překážky.

“Po každé noci přichází nové ráno.”

© červen 2023

Poradna Evelína