Poradna Evelína

… pro radost a spokojenost ve Vašem životě

38 – vrba žlutá


Negativním stavem Žluté vrby je zatrpklost, zahořklost, pocit nespravedlnosti vůči vlastní osobě, ukřivděnost a sebelítost. Dramatem takové osoby je „lituj mě” – typickou větou je: „Proč zrovna já? To si nezasluhuji!” Jsou obtížnými pacienty, protože je téměř nemožné je uspokojit a jen neradi přiznávají, že se jejich stav zlepšuje.

Osoba v negativním stavu Žluté vrby nepřeje druhým lidem zdraví, štěstí ani úspěch. S druhými si povídají proto, aby je mohli shazovat a kritizovat. Rádi kolem sebe šíří pesimismus.

Pomáhá povznésti se nad sebetrýzeň a osvojit si pozitivní přístup k životu.

vrba žlutá (Salix alba vitellina)

Negativní kritéria (pro indikaci): Zahořklost, hněv, „oběť osudu“, obviňování druhých ze svého osudu, čímž dochází k hromadění toxických látek v těle, typ škarohlída, negativní pohled na svět, sebelítost.

Pozitivní kritéria (pro terapii): Zodpovědnost za svůj život i osud, radost a optimismus, tvůrčí aktivita.

“Myslím a jednám pozitivně.”

© červen 2023

Poradna Evelína