Poradna Evelína

… pro radost a spokojenost ve Vašem životě

32 – réva vinná


Negativní stav Vinné révy je vidět v osobách despotických až tyranských, které poroučejí všem okolo, i když jsou nemocní. Udílejí rozkazy, aniž jsou ochotni o nich diskutovat. Všechno vědí lépe než lidé okolo. Nicméně se nesnaží druhé obrátit na svou víru, ale jejich přání a víry neberou na vědomí a očekávají naprostou poslušnost.

V extrémním negativním stavu to jsou tyranové, diktátoři a rodiče, kteří doma vládnou železnou rukou.

Pomáhá zbavit se krutosti a drsnosti a projevit více porozumění.

réva vinná (Vitis vinifera)

Negativní kritéria (pro indikaci): Touha po moci a zneužívání moci, panovačnost, ctižádostivost, nepoddajnost, nadřazenost, diktátor a malý tyran, myslí hlavou a ne srdcem, tvrdé chování k druhým.

Pozitivní kritéria (pro terapii): Schopnost pomáhat druhým, být nástrojem vyššího vedení, přirozená autorita a prosazení se, moudrý vůdce, schopnost dát své schopnosti ve prospěch celku.

“Vládnout znamená sloužit.”

© červen 2023

Poradna Evelína