Poradna Evelína

… pro radost a spokojenost ve Vašem životě

37 – růže šípková (planá růže)


Planá růže je indikována na apatii, na úplnou rezignaci. Osoba v jejím negativním stavu bere život a jeho události takové, jaké jsou. I když se jí třeba nelíbí dané okolnosti a stav jejího života, není schopna s tím cokoli udělat, protože věří, že to je osud a že se s tím nedá nic dělat. Lékařské výroky typu „musíte se s tím naučit žít” snadno přijímají a nesnaží se svůj stav jakkoli změnit. Díky své rezignaci a sklonu hovořit monotónním hlasem jsou považováni za nezajímavé společníky.

Pomáhá oživit chuť do života.

růže šípková (Rosa canina)

Negativní kritéria (pro indikaci): Rezignace, vnitřní kapitulace, apatie, nezúčastněnost, nejsilnější negace – nechuť žít (potřebují ji ti, kteří se narodili císařským řezem), fatalismus – pasivní podléhání osudu.

Pozitivní kritéria (pro terapii): Pozitivní a konstruktivní myšlení, nalezení cíle, radost ze života, vnitřní svoboda, flexibilita.

“Od života dostávám jenom to, co si zasloužím.”

© červen 2023

Poradna Evelína