Poradna Evelína

… pro radost a spokojenost ve Vašem životě

27 – voda z léčivých pramenů


Lidé typu Vody z léčivých pramenů jsou na sebe příliš tvrdí, upírají si spoustu životních radostí a potěšení. Přísně se drží cvičebního programu či diety, které začali. Jejich myšlení je strnulé a je řízeno dogmaty a utkvělými myšlenkami. Sami pro sebe si vytyčují vysoké cíle a své laťky mají umístěné hodně vysoko. Touží po vlastní dokonalosti a doufají, že si z nich druzí lidé vezmou příklad.

Pokud nesplňují vlastní vysoké požadavky, jsou sebou zklamaní a nespokojení. To může vést k depresím a k odsuzování a nenávisti vlastní osoby (viz též esence 10 – Plané jablko).

Pomáhá aby se lidé stali shovívavějšími a méně přísnými.

voda z léčivých pramenů

Negativní kritéria (pro indikaci): Velká sebedisciplína, potlačování osobních potřeb, vitality, sexuality, apod., tvrdost vůči sobě samému, snaha být vzorem pro druhé.

Pozitivní kritéria (pro terapii): Vnitřní radost a mír, osvobození , schopnost přizpůsobení se a schopnost nechat odejít mentální koncepty, radost ze života.

“Přijímám nové poznatky a nechávám se unášet řekou života.”

© červen 2023

Poradna Evelína