Poradna Evelína

… pro radost a spokojenost ve Vašem životě

8 – čekanka obecná


Čekanka obecná je určena pro ty, kteří svou láskou manipulují a ovládají své blízké. Jsou velice nápomocní, ale veškerou pomoc a podporu vynakládají s myšlenkou na sebe. Jsou dogmatičtí, kritičtí a očekávají, že se ostatní podřídí jejich hodnotám. Vyžadují neustálou pozornost, neradi zůstávají sami. Chtějí, aby ti, které milují, jim byli stále nablízku. Typickým příkladem je rodič, který se odmítá smířit s dospělostí svých dětí a jejich touze odejít z domova. Udělá cokoli (třeba předstírá vážnou nemoc), aby děti zůstaly s ním doma a starali se o něj. Pokud mu jeho plány nevyjdou, jsou mrzutí a nezřídka i pláčou.

Čekanka obecná je vynikající esencí pro děti, které vyžadují neustálou pozornost a blízkost svých rodičů. Tento stav je často výsledkem nedostatečné lásky v dětství.

Pomáhá lidem, aby nechali věcem volný průběh.

čekanka obecná (Cichorium intybus)

Negativní kritéria (pro indikaci): Vlastnické chování osobnosti, egocentrismus, přílišná starost o druhé, sebelítost, panovačnost, přílišná horlivost, člověk vyžadující od svého okolí plnou pozornost, láska s podmínkami, citové vydírání.

Pozitivní kritéria (pro terapii): Nesobecká láska, mateřskost, bezpečí, jistota, snaha pomáhat druhým bez protihodnoty.

“Cit vede k soucitu a soucit k harmonii.”

© červen 2023

Poradna Evelína