Poradna Evelína

… pro radost a spokojenost ve Vašem životě

29 – snědek chocholičnatý


Pomáhá neutralizovat následky šoku a traumat – ať již mentálních či fyzických. A je jedno, před jak dlouhou dobou se šokující událost stala. Ideálně se používá ihned. Těmito šokujícími událostmi mohou být různé nehody, rozvod rodičů, smrt někoho blízkého, vyděšení, špatná zpráva apod.

Je součástí Krizové esence (Rescue Remedy).

Pomáhá osvobodit mysl od smutku.

snědek chocholičnatý (Ornithogalum umbellatum)

Negativní kritéria (pro indikaci): Hluboký zármutek při úmrtí či nehodě, trauma z dětství i hluboké minulosti, koktavost, špatné vyjadřování, nestabilita, následky psychického či fyzického šoku, silné bolesti.

Pozitivní kritéria (pro terapii): Utišení duše a bolestí, vnitřní síla a probuzení se, regenerace, posílení nervového systému, útěcha, schopnost orientace, energetické pročištění.

“Zbavuji se všeho negativního.”

© červen 2023

Poradna Evelína