Poradna Evelína

… pro radost a spokojenost ve Vašem životě

34 – žebratka bahenní


Lidé typu Žebratky bahenní jsou pyšní, vzdálení, jakoby nedosažitelní. Jsou rádi sami a neradi své osobní věci rozebírají na veřejnosti. Jsou rozvážní, klidní, diskrétní. Lidé je často žádají o radu a mohou mít opodstatněný pocit nadřazenosti, který ovšem v extrémním stavu může přejít v pýchu a povýšenost. Pokud je něco trápí, nebo je-li kolem nich mnoho rozruchu, stahují se do sebe, a proto mohou vypadat jako nespolečenští a emocionálně chladní.

Pomáhá vycházet s lidmi přátelsky a udržet si svou hrdost.

žebratka bahenní (Hottonia palustris)

Negativní kritéria (pro indikaci): Pýcha, vnitřní rezervovanost, hrdost, povýšenost, chladnost, nevyléčitelné kožní nemoci, ztuhnutí kloubů – kyčlí, kolen, šíje, ramen, touha po klidu a samotě.

Pozitivní kritéria (pro terapii): Pokora, moudrost, tolerance, svědomitost, nezávislost, klid, důvěra, sebevědomí.

“Ve svém životě dělám vše s láskou a pokorou.”

© červen 2023

Poradna Evelína